Eko sklad

Nepovratna finančna spodbuda Eko sklada.

24. 11. 2023, je Eko sklad z objavo v Uradnem listu RS št. 118 zaprl Javni poziv 104SUB-SO22 Nepovratne finančne spodbude za naprave za samooskrbo z električno energijo in za naprave za samooskrbo z električno energijo z baterijskim hranilnikom električne energije.

Subvencioniranje projektov samooskrbnih sončnih elektrarn se z Eko sklada prenaša na družbo Borzen. Javni poziv na Borzenu, za katerega je predvidenih okoli 14 milijonov evrov in bo namenjen prebivalstvu, bo objavljen predvidoma marca 2024. Pogoji bodo predvidoma enaki, kot so bili pogoji na javnem pozivu 104SUB-SO22 Eko sklada, do subvencije pa bodo upravičeni tudi tisti, ki niso ujeli javnega poziva na Eko skladu oziroma bodo v vmesnem času zaključili naložbo.

Vloge, ki bodo na Eko sklad prispele po 24. 11. 2023, bodo kot prepozne s sklepom zavržene.

Poudarjamo, da ni treba hiteti, saj noben prosilec ne bo ostal brez podpore. Prehod bo sicer trajal 2-3 mesece, vendar bodo prosilci na Borzenu obravnavani hitreje, saj bodo vloge lahko oddali v digitalni obliki prek aplikacije, ki bo uporabnikom prijazna in bo omogočala ažurno in hitro obdelavo podatkov.

Potencialne vlagatelje pozivamo, da vsa vprašanja v zvezi z novim javnim pozivom za subvencioniranje projektov samooskrbnih sončnih elektrarn pošiljajo na Borzen po e-pošti info@borzen.si

PRETEKLI RAZPISI:

4. januarja 2023 je bil objavljen JAVNI POZIV 104SUB-SO22
Nepovratne finančne spodbude/pomoči za naprave za samooskrbo z električno
energijo in za naprave za samooskrbo z električno energijo z baterijskim hranilnikom
električne energije

Ob odločitvi za izgradnjo sončne elektrarne vam nudimo brezplačno pomoč pri pridobitvi subvencije in urejanju vse potrebne dokumentacije.

Višina nepovratne finančne spodbude znaša:
- 500,00 EUR za 1 kW inštalirane nazivne električne moči naprave za samooskrbo z električno
energijo z baterijskim hranilnikom električne energije, vendar ne več kot 25 % upravičenih
stroškov naložbe,
- 50,00 EUR za 1 kW inštalirane nazivne električne moči naprave za samooskrbo z električno
energijo brez baterijskega hranilnika električne energije, vendar ne več kot 25 % upravičenih
stroškov naložbe,
in sicer za največ 80 % vsote priključnih moči odjemnih mest.

Več o nepovratnih sredstvih ali kreditiranju sončnih elektrarn si lahko preberete na povezavi EkoSklada: EkoSklad

Vas naše storitve in dejavnosti zanimajo?

Ne najdete željene dejavnosti? Imate vprašanje? Kontaktirajte nas in z veseljem vam bomo pomagali.

Povpraševanje