Subvencije za samooskrbne sončne elektrarne za fizične osebe brez net meteringa

Subvencije za naprave brez net meteringa | Borzen

Skladno z javnim pozivom, objavljenim v Uradnem listu RS, št. 47 z dne 7. 6. 2024 bo Borzenov center za podpore od vključno 17. 6. 2024 od 8:00 zbiral vloge za dodelitev naložbene pomoči za nakup in vgradnjo naprav za individualno in skupnostno samooskrbo z električno energijo gospodinjskih odjemalcev, ki električno energijo proizvajajo z izrabo sončne energije, ter prigrajenih baterijskih hranilnikov električne energije na podlagi nove Uredbe o samooskrbi.

Vlogo bo mogoče oddati v elektronski obliki v spletni aplikaciji centra za podpore.

Višina naložbene pomoči znaša:

- 675,00 EUR za 1 kW inštalirane nazivne električne moči naprave za samooskrbo z električno energijo z baterijskim hranilnikom električne energije, vendar ne več kot 40 % upravičenih stroškov naložbe,

- 250,00 EUR za 1 kW inštalirane nazivne električne moči naprave za samooskrbo z električno energijo brez baterijskega hranilnika električne energije, vendar ne več kot 25 % upravičenih stroškov naložbe,

- 725,00 EUR za 1 kW inštalirane nazivne električne moči naprave za skupnostno samooskrbo z električno energijo z baterijskim hranilnikom električne energije, vendar ne več kot 45 % upravičenih stroškov naložbe,

- 300,00 EUR za 1 kW inštalirane nazivne električne moči naprave za skupnostno samooskrbo z električno energijo brez baterijskega hranilnika električne energije, vendar ne več kot 30 % upravičenih stroškov naložbe,

- in sicer za največ 80 % vsote priključnih moči odjemnih mest.

Skupna višina sredstev po tem javnem pozivu znaša 30.000.000,00 EUR, od tega je 5.000.000,00 EUR namenjenih za skupnostne elektrarne, preostalih 25.000.000,00 EUR pa za individualne elektrarne.

Vas naše storitve in dejavnosti zanimajo?

Ne najdete željene dejavnosti? Imate vprašanje? Kontaktirajte nas in z veseljem vam bomo pomagali.

Povpraševanje